Er zijn ongeveer 12.000 moderne Chinese karakters (Hanzi). In het verleden zijn er veel meer geweest. Het Kangxi woordenboek, geschreven tijdens de Qing-dynastie beslaat 47.035 karakters. Het recente Hanyu Cidian beslaat zo'n 56.000 karakters, maar hier zijn ook karakters bij die inmiddels in onbruik zijn geraakt.

Veel karakters kunnen op zich meerdere betekenissen hebben, maar meestal bestaat een woord uit twee of meer karakters, of kan uit de context worden opgemaakt welke betekenis wordt bedoeld.
Als extra service
zijn alle kaarten tegen een kleine vergoeding te downloaden in een printbare versie.

Zodat je de kaart zelf kunt printen of laten printen bij een print-shop of fotograaf voor eigen gebruik of gift

Formaat 10 x15 cm Resolutie 200dpi
Prijs 1.30 euro
Betalen per telefoon

Er worden regelmatig nieuwe namen toe- gevoegd dus kom zo nu en dan even kijken
Lees gratis je Chinese Horoscoop