Wie langs de bomen voor het Theo van Doesburgcentrum loopt
is het vast op gevallen dat de bijna kale bomen opgefleurd worden
door kleurige objecten.

De objecten in de bomen zijn gemaakt door de kinderen van het
kinderatelier van Stichting Kunsteducatie Walcheren
Op de eerste les van dit cursusjaar. Het thema voor dit jaar is "Groeivormen".

Dit onderwerp laat zich goed vertalen in een creatief proces. Zo konden zij beleven hoe het is om met restmateriaal een bijzondere vorm
te laten 'groeien'.

Uiteraard hoorden deze bijzondere ' Vrucht-bloemen' thuis in een boom.
Omdat het thema van deze site Vlissingse bomen" kunst voor wie het ziet" is. Hoort deze boom met de in de wind mee dienende kunstwerkjes toch ook de aandacht te krijgen. En ik heb de stille hoop dat ze er nog hangen als het gaat sneeuwen .......

Klik op de foto's voor een grotere afbeelding.

Klik op de envelop om ze
als e-card te versturen