E-cards met vredes citaten, speuken en wijsheden om te versturen als Nieuwjaars of Kerst wens of ieder ander moment van het jaar spreuken van o.a John F Kennedy, Albert Einstein, Daila Lama, Moeder Teresa, Kekkonen, Gaston Durnez

War Child Nederland is een onafhankelijke humanitaire organisatie die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Het doel van War Child is empowerment (weerbaar maken) van oorlogskinderen

In veel gebieden waar Artsen zonder Grenzen werkt, worden de mensenrechten op grote schaal geschonden. In die gevallen is noodhulp alleen niet voldoende. Artsen zonder Grenzen treedt daarom ook op als pleitbezorger. Dat doen we bijvoorbeeld door machthebbers aan te spreken - van rege-ringen tot internationale organisaties - en door ons publiekelijk uit te spreken over de misstanden die wij in ons werk tegenkomen.

Amnesty is onafhankelijk. Daarom neemt de organisatie ook geen geld aan van regeringen of politieke groepering-en, of van bedrijven waarvan niet zeker is of die de mensenrechten respecteren. Daarom zijn wij voor ons werk afhankelijk van mensen zoals u. Word daarom nú lid.

Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg

(E.R Zydervelt)

Iedereen wil de vredespijp roken maar niemand gaat de tabak halen

Om vrede te sluiten zijn er twee nodig

(John F. Kennedy)

Vrede kan niet bewaard worden door middel van strijdkracht Het kan alleen bereikt worden door middel van ons verstand (Albert Einstein)

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk

(Dalia Lama)

Vrijheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen.

(Kekkonen)

Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde

(Moeder Teresa)

Vrede? Dat is de periode waarin het alleen bij de anderen oorlog is

(Gaston Durnez)


Vredes Links: Vredes Museum